Logo
Facebook YouTube RSS Twitter
Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, nevladina je i neprofitna organizacija koja okuplja vjernike, svećenike i vjerske službenike raznih vjerskih zajednica, one koji ne pripadaju nijednoj vjerskoj zajednici i ateiste u svim županijama Hrvatske s jedinstvenim ciljem: obrana, očuvanje, širenje i oplemenjivanje vjerskih sloboda pojedinaca i vjerskih zajednica kao i unaprjeđenje prava na slobodu savjesti i vjeroispovjedi.
Knjiga Vjerske zajednice u Hrvatskoj
header

O nama


14. veljače 1994. godine u nazočnosti brojnih predstavnika vjerskih zajednica u Hrvatskoj te javnih i društvenih djelatnika, u zagrebačkom hotelu Esplanade održana je osnivačka skupština Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj. Udruga - prema riječima prvog predsjednika Udruge dr. Branka Lovreca - ne nastaje kao posljedica nesloboda u Hrvatskoj, već kao potvrda stasanja sloboda u našem društvu.

Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, nevladina je i neprofitna organizacija koja okuplja vjernike, svećenike i vjerske službenike raznih vjerskih zajednica, one koji ne pripadaju nijednoj vjerskoj zajednici i ateiste u svim županijama Hrvatske s jedinstvenim ciljem: obrana, očuvanje, širenje i oplemenjivanje vjerskih sloboda pojedinaca i vjerskih zajednica kao i unaprjeđenje prava na slobodu savjesti i vjeroispovjedi.

Na Svjetskom kongresu za vjersku slobodu u Rio de Janeiru 1997. godine postaje članom INTERNATIONAL RELIGIOUS LIBERTY ASSOCIATION (IRLA), međunarodne nevladine organizacije sa savjetodavnim statusom u Ujedinjenim narodima, UNESCO-u i Vijeću Europe.

Osnivanje takve Udruge nije specifikum hrvatskih građana. Takve i slične udruge postoje u svim slobodnim demokratskim zemljama svijeta, jer - kako je naglasio prof. dr. Esad Ćimić - slobode, pa ni religijske, nikad nema dovoljno. Zbog toga će ova Udruga kultivirati osjećaje svake vrste savjesti, i vjerničke i nevjerničke, te se brinuti za očuvanje vjerskih sloboda na osobnoj i društvenoj razini.

Gospodin Ray Dabrowski, predstavnik Europskog odjela Međunarodne udruge za vjersku slobodu, vidi u osnivanju ove Udruge želju da se međunarodnoj zajednici pokaže kako i Hrvatska pripada demokratskom svijetu u kojem prioritetno mjesto zauzima osobni integritet pojedinca i sloboda čovjeka, budući da vjersku slobodu nije moguće izdvojiti iz konteksta svekolike životne zbilje.

Uvjerenje je osnivača Udruge da se kakvoća demokracije i svih vrsta sloboda najbolje prepoznaje u odnosima društvene zajednice spram manjina - etničkih, nacionalnih i vjerskih. Borba za tu vrstu sloboda i djelovanje u duhu vjerske snošljivosti, razumijevanja i suživota njihov je pridonos izgradnji demokracije u našoj Domovini i njezinom ulasku u krug demokratskih zemalja Europe i svijeta Cilj je Udruge, između ostalog, potaknuti čestite ljude, političare, vjerske poglavare i pučanstvo da se uključe u rad Udruge.

 Ukratko:

Povijest:

Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj registrirana je 14.2.1994, iako neformalno djeluje desetljećima, što dokazuju i izdane publikacije poput "Savjest i sloboda". 1997 postaje članica međunarodne Udruge za vjersku slobodu. Međunarodna udruga za vjersku slobodu (IRLA) osnovana je još 1893. godine, a ima ogranke u 80 država i suradnike u preko 200 država. 2003. godine dobija status nevladine organizacije 2. kategorije u UN. Također redovno sudjeluje u radu Ekonomsko-društvenog vijeća i Vijeća za zaštitu ljudskih prava.

Misija i cilj:

Naša misija je obraniti, zaštititi i unaprijediti vjersku slobodu svih ljudi, na bilo kojem mjestu. Udruga će nastojati širiti načela vjerske slobode, djelovati edukativno, braniti i čuvati ljudska prava i slobode svih osoba, neovisno o vjerskom uvjerenju ili izostanku istog. Udruga će poticati slobodu izbora uvjerenja, slobodu savjesti i vjeroispovjedi, što uključuje i djelovanje u skladu s vjerskim uvjerenjima, a pri tom poštujući ista prava drugih osoba i vjerskih zajednica. Udruga će također podupirati pravo vjerskih zajednica da djeluju slobodno i osnivaju humanitarne i odgojno-obrazovne ustanove, kao i da organiziraju predavanja i kongrese.

Načela Udruge:

Članovi Udruge smatraju da je vjerska sloboda prirodno ili od Boga dano pravo svakom pojedincu. Drugim riječima, svaka osoba ima pravo izabrati vlastita uvjerenja i živjeti u skladu s njima, pri tom poštujući ista prava i slobode drugog pojedinca.

Članovi Udruge zastupaju načelo odvojenosti države od vjerskih organizacija zato što je povijest pokazala da je bilo koji zakon koji združuje državu i vjersku zajednicu u suprotnosti s interesima obje strane i neizbježno dovodi do ugrožavanja prava i sloboda drugih pojedinaca i organizacija. Drugim riječima, smatramo da je sekularna država lišena ideološkog predznaka jedno od najboljih jamstava očuvanja vjerske slobode i ostalih ljudskih prava.

Članovi Udruge uvjereni su da je svrha države u upravljanju građanskim pitanjima, kao i u potpori i zaštiti građana koji žele ostvariti svoja prirodna ili Bogom dana prava. Čineći tako, država sa svojim institucijama zaslužuje našu potporu i poštovanje.

Članovi Udruge podupiru slobodu izbora uvjerenja i smatraju neotuđivim pravo na slobodu savjesti i vjeroispovjedi. To pravo uključuje prihvaćanje ili odbacivanje nekog vjerskog uvjerenja prema vlastitom izboru, kao i izostanak vjerskih uvjerenja. Nadalje, to pravo uključuje i promjenu vjerskih uvjerenja u skladu s vlastitom savješću, izražavanje uvjerenja pojedinačno ili u zajednici s drugim osobama u bogoslužju, svetkovanju, praksi, širenju uvjerenja i podučavanju, a sve pod podložnosti i u poštovanju jedino istih prava drugih osoba.

Članovi Udruge smatraju da vjerska sloboda uključuje i slobodu u osnivanju i upravljanju humanitarnim i odgojno-obrazovnim institucijama, prikupljanju i dijeljenju dobrovoljnih novčanih priloga, svetkovanju dana odmora i proslavljanju blagdana prema vlastitoj savjesti i održavanju komunikacije s osobama sličnih uvjerenja kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.

Članovi Udruge vjeruju da su vjerska sloboda i uklanjanje bilo kojeg oblika netolerancije i diskriminacije zbog nekog vjerskog uvjerenja ključni u širenju razumijevanja, mira i prijateljstva među ljudima.

Članovi Udruge smatraju da građani trebaju koristiti sva legalna i prihvatljiva sredstva kako bi spriječili smanjenje ili ugrožavanje vjerske slobode.

Članovi Udruge prihvatili su duh istinske vjerske slobode koji se najjasnije odražava u Zlatnom pravilu: "Sve što želite da vama čine ljudi, činite i vi njima".