Logo
Facebook YouTube RSS Twitter
Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, nevladina je i neprofitna organizacija koja okuplja vjernike, svećenike i vjerske službenike raznih vjerskih zajednica, one koji ne pripadaju nijednoj vjerskoj zajednici i ateiste u svim županijama Hrvatske s jedinstvenim ciljem: obrana, očuvanje, širenje i oplemenjivanje vjerskih sloboda pojedinaca i vjerskih zajednica kao i unaprjeđenje prava na slobodu savjesti i vjeroispovjedi.
Knjiga Vjerske zajednice u Hrvatskoj
header

Program Udruge


Program i ciljevi udruge

Prihvaćeni na Skupštini Udruge za vjersku slobodu, održane 20. lipnja 1995.godine.

1) Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj je nevladina organizacija koja nije utemeljena kao posljedica nesloboda u Hrvatskoj već da se domaćoj i međunarodnoj zajednici pokaže kako Hrvatska pripada demokratskom svijetu u kojem prioritetno mjesto zauzima osobni integritet pojedinaca i sloboda čovjeka.

2) Zauzimamo se za punu ravnopravnost svih vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj u javnim medijima, od lokalnih do republičkih, počevši od prava delegiranja predstavnika u tijela javnih medija do zajedničke pripreme i izvođenja vjerskih programa.

3) Zahtijevamo od svih nadležnih organa, ustanova i organizacija dosljednu primjenu međunarodnih dokumenata o ukupnim pravima vjernika i vjerskih zajednica a naročito: Opće deklaracije UN o pravima čovjeka (1948.), Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (1950.) Međunarodnog pakta UN o građanskim i političkim pravima (1966.), Deklaracije UN o eliminaciji svih oblika nesnošljivosti i diskriminaciji na temelju vjere ili uvjerenja (1981.) te Deklaracije UN o zaštiti nacionalnih, etničkih, religijskih ili jezičnih manjina (1992.).

4) Tražimo od svih nadležnih organa, ustanova i organizacija dosljednu primjenu odredbi Ustava Republike Hrvatske, Ustavnog zakona i Zakona kojim se jamče prava vjernika i vjerskih zajednica.

5) Tražimo punu primjenu Zaključaka o prihvaćanju akata Savjeta Europe o slobodi izražavanja i informiranja, koji je usvojio Sabor Republike Hrvatske 6. prosinca 1990. godine.

6) Tražimo da se prilikom donošenja Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i njihovih članova u Republici Hrvatsko vodi briga o utvrđivanju zajedničkih prava, ali i posebnih koja postoje u pojedinim vjerskim zajednicama.

7) Očekujemo suradnju s nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj prilikom pripreme i donošenja Zakona i propisa kojima se utvrđuje položaj, prava i obveze vjerskih zajednica i vjernika.

8) Tražimo ravnopravno sudjelovanje u izradi planova i programa za predmet Etika koji se uvodi u srednje škole, te vjeronauk u osnovnim i srednjim školama.

9) Tražimo da se vjernicima u vojnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u zatvorima omogući prisustvovanje vjerskom obredu, korištenje odgovarajuće literature, posjet svećenika i odgovarajuća hrana.

10) Predlažemo olakšice za kupnju, izgradnju i adaptaciju svih vrsta objekata vjerskih zajednica (hramova, škola, predavonica i sl.) uz podršku lokalnih organa vlasti, kao i povrat nacionaliziranih te obnovu oštećenih ili porušenih vjerskih objekata.