Logo
Facebook YouTube RSS Twitter
Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, nevladina je i neprofitna organizacija koja okuplja vjernike, svećenike i vjerske službenike raznih vjerskih zajednica, one koji ne pripadaju nijednoj vjerskoj zajednici i ateiste u svim županijama Hrvatske s jedinstvenim ciljem: obrana, očuvanje, širenje i oplemenjivanje vjerskih sloboda pojedinaca i vjerskih zajednica kao i unaprjeđenje prava na slobodu savjesti i vjeroispovjedi.
Knjiga Vjerske zajednice u Hrvatskoj
header

Dokumenti


Ovdje možete pročitati neke značajne povijesne dokumente poput Deklaracije o pravima čovjeka i građana Narodne skupštine Francuske iz 1789. godine, kao i neke novijeg datuma, poput cjelovitog teksta Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica.

Pročitajte:

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (2002)

Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (2000)

Pariška povelja za novu Europu (1990)

Konvencija o pravu djeteta (1989)

Deklaracija o uklanjanju svih oblika netrpeljivosti i obespravljenosti (1981)

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1976)

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1976)

Završni akt konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi (1975)

Deklaracija o pravima invalida (1975)

Stocholmska deklaracija o ljudskom okolišu (1972)

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1969)

Deklaracija o pravu na razvoj (1968)

Konvencija o borbi protiv diskriminacije u oblasti prosvjete (1960)

Konvencija koja se odnosi na diskriminaciju u pogledu zapošljavanja i zanimanja (1958)

Europska konvencija za zaštitu prava čovjeka i temeljnih sloboda (1950)

Opća deklaracija o pravima čovjeka (1948)

Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske (1944)

Deklaracija o pravima čovjeka i građana Narodne skupštine Francuske (1789)

Uvjeti korištenja:

hrvatska, zastavaKako su uvjeti korištenja usmjereni prema korisniku, navodimo ih pod linkom "Dokumenti". Dokumenti, članci i ostale vrste sadržaja koje možete naći na stranicama Udruge za vjersku slobodu stavljeni su vama na korištenje, zbog boljeg razumijevanja vjerske slobode u povijesnom okružju u Hrvatskoj i u svijetu. Kako se približavamo Europskoj uniji, članovi Udruge nastojat će pratiti i procese u razvoju ljudskih prava u Europi, posebno na području vjerske slobode.

Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj ne prikuplja osobne podatke korisnika ovih stranica, osim ako ih korisnici dobrovoljno dostave Udruzi. Sve osobne podatke koji se prikupe na ovim stranicama (primjerice ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa) Udruga će koristiti samo u svrhu boljeg razumijevanja i zadovoljavanja potreba korisnika ovih stranica i obavezuje se da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez pristanka korisnika.

europska, zastavaUdruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj potiče umnožavanje i navođenje bilo kojeg sadržaja koji se može pronaći na stranicama www.vjerska-sloboda.hr, u cjelini ili samo pojedinih dijelova, poštujući pri tom autorska prava. Molimo vas i da pri tom navedete kao izvor podataka pun naziv službenih stranica Udruge: www.vjerska-sloboda.hr .

Autori i urednici nastojat će pružiti vanjske linkove prema dodatnim ili potpunijim podacima, ali ne mogu odgovarati za sadržaj stranica koje se nalaze pod tim linkovima.

Autori i urednici također u najboljoj namjeri nastoje predstaviti što je moguće točniju informaciju, ali ipak ne mogu odgovarati ni za kakav gubitak ili štetu nastalu zbog izravnog ili neizravnog korištenja informacija i podataka s ovih stranica. Sadržaj na ovim stranicama može se mijenjati bez najave unaprijed.

Ako pronađete neki netočan podatak, molimo vas reagirajte i obavijestite nas. Hvala vam na tome.