Logo
Facebook YouTube RSS Twitter
Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, nevladina je i neprofitna organizacija koja okuplja vjernike, svećenike i vjerske službenike raznih vjerskih zajednica, one koji ne pripadaju nijednoj vjerskoj zajednici i ateiste u svim županijama Hrvatske s jedinstvenim ciljem: obrana, očuvanje, širenje i oplemenjivanje vjerskih sloboda pojedinaca i vjerskih zajednica kao i unaprjeđenje prava na slobodu savjesti i vjeroispovjedi.
Knjiga Vjerske zajednice u Hrvatskoj
header

Iz Opće deklaracije Ujedinjenih Naroda o ljudskim pravima


20120309-un_amblem_bijeli.jpg Članak 18.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere;
to pravo uključuje slobodu da se mijenja vjera ili uvjerenje
i slobodu da se, bilo pojedinačno ili u zajednici s drugima,
javno ili privatno, iskazuje svoja vjera ili uvjerenje poučavanjem,
praktičnim vršenjem, bogoslužjem i obredima.

Deklaracija je usvojena na Općoj skupštini UN-a 10. prosinca 1948. godine (rezolucija br. 217 /III/)