Iz Opće deklaracije Ujedinjenih Naroda o ljudskim pravima

Članak 18.

Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere; to pravo uključuje slobodu da se mijenja vjera ili uvjerenje i slobodu da se, bilo pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoja vjera ili uvjerenje poučavanjem, praktičnim vršenjem, bogoslužjem i obredima.

Deklaracija je usvojena na Općoj skupštini UN-a 10. prosinca 1948. godine (rezolucija br. 217 /III/)

Vijesti iz Hrvatske

See the archive