Logo
Facebook YouTube RSS Twitter
Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, nevladina je i neprofitna organizacija koja okuplja vjernike, svećenike i vjerske službenike raznih vjerskih zajednica, one koji ne pripadaju nijednoj vjerskoj zajednici i ateiste u svim županijama Hrvatske s jedinstvenim ciljem: obrana, očuvanje, širenje i oplemenjivanje vjerskih sloboda pojedinaca i vjerskih zajednica kao i unaprjeđenje prava na slobodu savjesti i vjeroispovjedi.
Knjiga Vjerske zajednice u Hrvatskoj
header

Prisiljavati na vjerovanje?


20120205-galileo.jpgŠto u osnovi razlikuje europsku povijest od povijesti drugih kontinenata i kultura?

“U Gospodnje ime sažeći, u Gospodnje ime zapaliti, ubijati i predati đavolu, sve u ime Gospodnje.” (Georg Christopher Lichtenberg, 1742.—1799.)

Ratovi i revolucije, diktatori i mučenici, tehnička i umjetnička dostignuća, ali i vrijeme propadanja i bijede — sve to i mnogo više toga nalazimo posvuda oko sebe. Jedino u Europi (i u svijetu pod utjecajem Europe) postoji jedinstvena središnja tema koje nema u drugim krajevima svijeta; ta tema je “crkva i država”. Samo europska kultura poznaje duboku napetost između vjerskog sustava i svjetovne vlasti, poznaje zahtjev za slobodom vjeroispovijesti, poznaje “rat između crkava” i odnos slobode savjesti i države.

» Opširnije

O vjerskoj slobodi


„Nema sumnje da se vjerska sloboda najlakše provodi u okviru svjetovne države. To ne znači da bi država trebala biti neprijateljski raspoložena ili ravnodušna prema vjerskim zajednicama, već treba pokazivati ono što nazivamo 'dobrohotnom neutralnošću'.

Samo po sebi je razumljivo da crkva i država nikad ne mogu biti potpuno odvojene. Postoje područja u kojima se odgovornosti preklapaju i gdje se aktivnosti crkve i države trebaju pozitivno sastati.

Premda svatko treba plijeviti svoj vrt, postoje područja socijalnih aktivnosti u kojima je moguće uspostaviti stalnu, iskrenu, plodnu suradnju između crkava i tijela vlasti. Osnovni javni moral, promicanje mira, obrazovanje, zdravlje, suzbijanje zlouporabe droga i skrb za hendikepirane neka su od glavnih područja.“

Bert B. Beach, dugogodišnji glavni tajnik IRLA-e

Sloboda savjesti i vjeroispovjedi


Osvrt adventističkog pastora uz Međunarodni dan vjerske slobode, 28. siječnja 2012.

Dok uobičajeno odlazimo u svoje molitvene domove subotom, možda nismo ni svjesni da u svijetu postoje adventisti i pripadnici drugih vjerskih zajednica koji ne mogu uživati takvu prednost. John Graz, koji se bavi vjerskom slobodom, upozorava na stanje vjerskih sloboda u svijetu i upućuje nas kako da se aktivnije uključimo u borbu za ovo temeljno ljudsko pravo. I kako da, bar što se tiče Hrvatske, očuvamo ovu divnu slobodu koju uživamo.

» Opširnije

Vjerska sloboda, crkva, država - i mi


Neki propovjednik ispričao je doživljaj iz vremena svojega dječaštva dok je sa svojim djedom išao na pogreb starog propovjednika-pionira koji je propovijedao u planinama Virginije u Sjedinjenim Američkim Državama. Dok je dječak stajao kraj otvorenog lijesa, gledao je mrtvo tijelo i ruke starog propovjednika koje su bile kvrgave, ispaćene i pune ožiljaka nanesenih nožem ili nekim šiljatim i oštrim predmetom.

» Opširnije

Paralele za budućnost


Amerikanci su pretrpjeli razarajući napad od strane muslimanskih terorista 11.9.2001. Prema tome, razumljivo je da se puno Amerikanaca osjeća uvrijeđeno zbog izgradnje muslimanske džamije tako blizu mjestu napada.

» Opširnije

<< Novije || Starije >>